IBM základné dosky

IBM PC 5150 16-64kB základná doska #1

 • neumiestnená
 • BM Part Number: 1817030 XM 474
 • dátum výroby:  46/82
 • BIOS nahradený staršim 5700671 - 10/19/81

IBM PC 5150 16-64kB základná doska #2

 • neumiestnená
 • IBM Part Number: 1503388 536 XM
 • dátum výroby:  51/82
 • revízia BIOSu:  1501476 - 10/27/82

IBM PC 5150 16-64kB základná doska #3

 • neumiestnená
 • IBM Part Number: 1817030 XM 366
 • dátum výroby: 26/82 (podľa čipov)
 • revízia BIOSu: 5700671 - 10/19/81

IBM PC 5150 16-64kB základná doska #4

 • umiestnená v: IBM PC 5150 rev. A #1
 • IBM Part Number: 1802453
 • dátum výroby:  52/81, čipy zo začiatku roka 1982
 • revízia BIOSu: 5700051 - 04/24/81

IBM PC 5150 16-64kB základná doska #5

 • umiestnená v: IBM PC 5150 rev. A #2
 • IBM Part Number: 1802461
 • dátum výroby:  44/81, čipy zo začiatku roka 1982
 • revízia BIOSu: 5700671 - 10/19/81

IBM PC 5150 64-256kB

základná doska #1

 • umiestnená v: IBM PC 5150 rev. B
 • IBM Part Number: 6137403
 • dátum výroby: 25/86
 • revízia BIOSu: 1501476 - 10/27/82 

IBM PC 5150 64-256kB základná doska #2

 • neumiestnená
 • IBM Part Number: 1501480 XM 557
 • dátum výroby:  1983
 • revízia BIOSu: 1501476 - 10/27/82

IBM PC 5160 64-256kB základná doska #1

 • umiestnená v: IBM PC XT 64-256kB
 • IBM Part Number: 6323560, 6323362, 6181655
 • dátum výroby:  35/84
 • revízia BIOSu:  U18: 1501512 U19: 5000027 -  11/08/82

IBM PC 5155 (5160) 64-256kB základná doska #2

 • umiestnená v: IBM Portable PC 5155
 • IBM Part Number 6320155 XM
 • dátum výroby:  1983
 • pridaný FPU Intel C8087
 • revízia BIOSu:  U18: 1501512 U19: 5000027 - 11/08/82

IBM PC 5160 64-256kB základná doska #3

 • neumiestnená
 • IBM Part Number 6323560 XM
 • dátum výroby: 1985
 • upravená na 256-640KB systém
 • revízia BIOSu: U18: 1501512 , U19: 5000027 - 11/08/82

IBM PC 5160 256-640kB základná doska

 • umiestnená v: IBM PC XT 256-640kB
 • IBM Part Number: 62X0770
 • dátum výroby: 20/86
 • upravená na 256-640KB systém
 • revízia BIOSu U18: 62X0852, U19: 62X0853 - 01/10/86
 • pridaný FPU Intel D8087-1

IBM PC 5170 256-512k základná doska #1

 • umiestnená v: IBM PC AT Model 099
 • IBM Part Number: 6133920
 • dátum výroby: 24/85
 • revízia BIOSu U27: 6181028, U47: 6181029 - 01/10/84

IBM PC 5170 256-512k základná doska #2


 • neumiestnená
 • IBM Part Number: 6480148APS
 • dátum výroby: : 1985
 • revízia BIOSu: U27: 6181028, U47: 6181029 - 01/10/84 pridaná

IBM PC 5170 512kB základná doska #1

 • neumiestnená
 • IBM Part Number: 62X0670
 • dátum výroby:  26/87

IBM PC 5170 512kB základná doska #2

 • neumiestnená
 • IBM Part Number: 68X3832
 • dátum výroby:  14/88

IBM PC 5170 512kB základná doska #3

 • neumiestnená
 • IBM Part Number: 6489940
 • dátum výroby:  1985

IBM PC 5170 512kB základná doska #4

 • umiestnená v: IBM PC AT Model 319/339 
 • IBM Part Number: 62X0670
 • dátum výroby: 51/86

IBM PC 5170 512kB základná doska #5

 • umiestnená v: IBM PC AT Model 339-72
 • IBM Part Number: 6489940
 • dátum výroby:  49/86

IBM PC 5162 640kB základná doska #1

 • umiestnená v: IBM PC XT-286
 • IBM Part Number: 62X1168
 • dátum výroby:  50/86

IBM PC 5162 640kB základná doska #2

 • neumiestnená
 • IBM Part Number: 62X1168
 • dátum výroby: 47/86

IBM PC Convertible 5140 základná doska

 • neumiestnená
 • IBM Part Number: 60X5480
 • kompletne opravovaná po zásahu kyseliny z batérie

IBM PC Convertible 5140 základná doska #2

 • umiestnená v: nekompletnom IBM PC convertible

IBM 5161 Expansion Unit I/O Planar #2

 • neumiestnená
 • IBM Part Number: 5000548
 • dátum výroby: 52/83

IBM 5161 Expansion Unit I/O Planar 

 • umiestnená v: IBM PC Expansion Unit 5161
 • IBM Part Number: 5000548
 • dátum výroby:  28/83