IBM sieťové adaptéry

IBM PC Network Adapter

  • neumiestnená
  • IBM part number 6137366
  • dátum výroby:  cca 1985

 IBM 3278/3279 Emulation Adapter 

  • neumiestnená
  • IBM part number 39F8980