IBM radiče pevných a pružných diskov

IBM PC AT Fixed Disk and Floppy Drive Adapter #1

 (prvá generácia)

 • neumestnený
 • IBM Part Number: 68X3756
 • dátum výroby: 43/86

IBM PC AT Fixed Disk and Floppy Drive Adapter #2

 (prvá generácia)

 • umiestnený v: IBM PC AT 5170 model 099
 • IBM Part number: 6480111
 • dátum výroby: 31/85IBM PC AT Fixed Disk and Floppy Drive Adapter #3

 (prvá generácia)

 • neumiestnený
 • IBM Part Number: 68X3756
 • dátum výroby: 27/86

IBM PC AT Fixed Disk and Floppy Drive Adapter #4

 (prvá generácia)

 • neumiestnený
 • IBM Part Number: 55X9520 / 6480111
 • dátum výroby: 1985

IBM PC AT Fixed Disk and Floppy Drive Adapter #1

  (druhá generácia)

 • umiestnený v: IBM PC AT Model 319/339
 • IBM Part Number: 68X3948 rev.X4
 • dátum výroby: 05/88

IBM PC AT Fixed Disk and Floppy Drive Adapter #2

 (druhá generácia)

 • umiestnený v IBM PC XT-286
 • IBM Part Number: 62X1132 rev. X3
 • dátum výroby: 41/86

IBM PC AT Fixed Disk and Floppy Drive Adapter #3

 (druhá generácia)

 • umiestnený v: IBM PC AT Model 339-72
 • IBM Part Number: 62X0340
 • dátum výroby: 1986

IBM/Xebec HDD Controller #1

 (prvá generácia)

 • umiestnený v: IBM PC XT 64-256k
 • IBM Part Number 1501492 / 5004403 (PCB)
 • dátum výroby: May 19, 1984 / 11/83 (PCB)

IBM/Xebec HDD Controller #2

 (prvá generácia)

 • neumiestnený
 • IBM Part Number 1501492 / 5004403 (PCB)
 • dátum výroby: 16. október 1983

IBM/Xebec HDD Controller #3

 (prvá generácia)

 • umiestnený v: IBM PC 5161 Expansion Unit
 • IBM Part Number 1501492 / 5004403 (PCB)
 • dátum výroby: 16. november

IBM/Xebec HDD Controller #1

 (druhá generácia)

 • neumiestnený
 • IBM Part Number: 1501492 / 6135984 rev. A00
 • dátum výroby:  44/84

IBM/Xebec HDD Controller #3

 (druhá generácia)

 • neumiestnený
 • IBM Part Number: 59X7192YF / 6135984 rev. B00
 • dátum výroby: 02/85

IBM/Xebec HDD Controller #1

 (tretia generácia)

 • umiestnený v: IBM PC XT 256-640kB
 • IBM Part Number: 62X0786, IBM 62X0776
 • dátum výroby:  25/86 IBM/Xebec HDD Controller #2

 (tretia generácia)

 • neumiestnený
 • IBM Part Number: 62X0775, IBM 62X0776
 • dátum výroby: 19/86 

IBM/Xebec HDD Controller

 (druhá / tretia generácia)

 • neumiestnený
 • IBM Part Number: 59X7192YF (?) 6135984
 • dátum výroby:  25/85
 • druhá generácia, s BIOSom tretej generácie

IBM PC Floppy Drive Adapter #0

 (prvá generácia)

 • umiestnený v: IBM PC 5150 rev. A #1
 • IBM Part Number: 1809113 XM
 • dátum výroby: 07-82

IBM PC Floppy Drive Adapter  #1

 (druhá generácia)

 • neumiestnený
 • IBM Part Number: 1809121 XM 
 • dátum výroby:  18/82 - 39/82

IBM PC Floppy Drive Adapter #2

 (prvá generácia)

 • umiestnený v: IBM PC 5150 rev. A #2
 • IBM Part Number: 1809113 
 • dátum výroby: 04-82

IBM PC/XT Floppy Drive Adapter #1 

 (druhá generácia)

 • neumiestnený
 • IBM Part Number: 6181682
 • dátum výroby: 17/85

IBM PC/XT Floppy Drive Adapter #2

(druhá generácia)

 • umiestnený v: IBM PC XT 64-256k
 • IBM Part Number: 6181682
 • dátum výroby: 39/84 - 19/85

IBM PC/XT Floppy Drive Adapter #3

(druhá generácia)

 • umiestnený v: IBM PC XT 256-640k
 • IBM Part Number: 6181682
 • dátum výroby: 20/86

IBM PC/XT Floppy Drive Adapter #4

(druhá generácia)

 • umiestnený v: IBM PC 5150 rev. B
 • IBM Part Number: 6181682
 • dátum výroby: 26/86

IBM PC/XT Floppy Drive Adapter #5

(druhá generácia)

 • umiestnený v: IBM Portable PC 5155
 • IBM Part Number: 6181682
 • dátum výroby: 42/83