[ENG]

  • My name is Roman Ondrejka, I am 35 years old, I come from Piestany (Slovakia, EU) and i work in Gymnasium Pierre de Coubertin Piestany as IT administrator more than 10 years.
  • I started collecting and reconstructing vintage computers approx. 4 years ago, but this idea was inside me much earlier.
  • My first computer approx. 20 years ago was at that time obsolete computer IBM PC XT. There were not many things to do with it, so I've spent the time with disassembling and adjusting.
  • As the right nostalgic, I wanted to come back to these old times and it was right IBM PCs, which I have taken up with my hobby.

[SK]

  • Volám sa Roman Ondrejka, mám 35 rokov, pochádzam z Piešťan a pracujem už vyše 10 rokov na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch ako správca výpočtovej techniky a administrátor.
  • Zbieraniu a rekonštruovaniu historických osobných počítačov sa aktívne venujem zhruba 4 roky, ale táto myšlienka už vo mne vznikala oveľa skôr.
  • Mojím prvým počítačom zhruba pred viac ako 20 rokmi bol vtedy už zastaraný počítač IBM PC XT. Veľa sa toho na ňom robiť nedalo, takže väčšinu času som sa v ňom len rýpal a skúšal čo dokáže. Keďže ako správny nostalgik som sa chcel neskôr vrátiť do týchto časov, najviac ma práve priťahovala éra počítačov IBM PC, ku ktorým som sa nakoniec vo svojom koníčku upol.